Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Статии

Статии за Торове и специални продукти

Страници: 1
 
Кога се тори с азотни минерални торове? Азотните минерални торове при песъчлива и лека почва, където азотът е изложен на измиване, се внасят главно през вегетацията на зеленчуковите растения под формата на подхранване.
 
Каква е ролята на калия за живота на растенията? Калият заедно с азота и фосфора са основните елементи за храненето на растенията. Ролята на калия за растенията, както и другите необходими за тях елементи, е строго специфична. При растенията калия се намира в йонна форма. Калия се среща главно в цитоплазмата и вакуолите на клетките.
 
Защо е нужен фосфорът? Фосфорът е един от трите незаменими хранителни микроелементи, необходими за растежа, развитието, продуктивността и качеството на земеделските култури.
 
 
Страници: 1
 
 1