Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Акоидал 80 ВДГ

Акоидал 80 ВДГ

 
контактен фунгицид  за предпазване от гъбна зараза                                                                                

Активно вещество: 80% Сяра

Формулация: вододиспергируеми гранули

Производител: “Куиметал Индъстрис С. А.” Чили

Смесимост: Може да се комбинира и добавя към работния разтвор на средствата за борба срещу обикновената мана по лозата, както и с останалите в практиката фунгициди, акарициди, инсектициди и листни торове. Същите да се прибавят към работния разтвор непосредствено преди изпръскването му.

Карантинен срок: 20 дни

Категория на употреба – III-та. За свободна употреба от лица навършили 18 годишна възраст.

Приложение:

0.25% ( 250 г/дка при разход 100 л/дка раб.р-р)  - Оидиум по лозата /Oidium tuckeri/
Други регистрации в Европейски страни:

0,2 % брашнеста пана по хмела

0,25% ( 250 г/дка при разход 100 л/дка раб.р-р)  срещу червени петна по лозата

0,2 – 0,6 % срещу брашнеста мана, струпясване и акари по ябълките, като 0,6 % предцъфтежни пръскания, 0,4 % по време на цъфтеж и 0,2 % след цъфтеж

0,2—0,3 % срещу къдравост по прасковата

0,2—0,4 % срещу ранно кафяво  и късно кафяво гниене по овощни , ръжди по сливата и др овощни

150 г/дка срещу брашнеста мана по краставиците и по граха

250 г/дка срещу брашнестите мани по цветята ( полско производство )

600 г/дка срещу брашнеста мана по житни ( след поява на зараза )

0,75 % ( 750 г/дка при 100 л/дка раб.р-р ) срещу накъдряне на на листата от лозов акар

Начин на действие: Акоидал ВДГ е контактен фунгицид и се прилага превантивно /профилактично/ за предпазване от гъбна зараза.

Ограничения при употреба Да не се изхвърлят във водоизточници и отточни води празните опаковки от продукта или остатъци от него.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1