Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Алфил ВГ

Алфил ВГ

 
Функция:   Фунгицид          
Начин на действие:   Контактен    
Начин на приложение:   Листно третиране        
Категория на употреба: ІІІ-та 
Заповед за разрешаване №: РД11-2031/18.12.2014         
Притежател на разрешението: Индустриас Афраза, Испания   
Активно вещество:   Фозетил-алуминий 800 г/кг
Вид на формулацията:   Вододиспергируеми гранули ВГ      
      
Разрешена употреба: 
 
• Лозя:    Мана    в доза   75-330 г/дка,   приложен във фаза BBCH 60 - от "първите калпачета се освобождават от пъпката". Максимален брой приложения за вегетация - 4. ИТ 10-14 дни. РР 30-110 л/дка. 
  Карантинен срок:   28 дни   
 
• Семкови овощни:    Фитофторно гниене    в доза   200-360 г/дка,   приложен във фаза BBCH 39 - приложението започва от "леторастите са достигнали около 90% от крайната си дължина". I-во - април; II-ро - юли; III-то - септември/октомври. Максимален брой приложения за вегетация - 3. РР 80-120 л/дка. 
  Карантинен срок:   15 дни
 
• Цитрусови:    Фитофторно гниене    в доза   250-450 г/дка,   I-во - по време на цъфтеж; II-ро - през юли; III-то - октомври/ноември/или когато условията на околната среда са оптимални за възникване на заболяването. Механизирано приложение. Максимален брой приложения за вегетация - 3. ИТ 3-4 месеца. РР 100-150 л/дка. 
  Карантинен срок:   15 дни
 
За поръчка
  • 30 гр. - 2.65 лв
  • бр.
 1