Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Байфидан 250 ЕК 20 мл.

Байфидан 250 ЕК 20 мл.

 
Байфидан е класически системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие за борба срещу брашнеста мана и ръжди. Притежава тристранно действие: предпазно, лечебно и изкореняващо

Информация за продукта:

Активно вещество: триадименол 250 гр/л

Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория: III (трета)

Препоръчван обем на работния разтвор: от 30 до 100 л/дка
Разрешена употреба: 

Ечемик Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 50 мл/дка - 
при наличие на инфекция се третира във фаза вретенене 30 дни
Пшеница Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 50 мл/дка
при наличие на инфекция се третира във фаза изкласяване 30 дни
Черна / стъблена ръжда (Puccinia graminis)
Кафява / листна ръжда (Puccinia reconditа)
Жълта ръжда (Puccinia striifosmis)
Ябълка Брашнеста мана (Podosphaera leucotricha)   15 мл/дка
Краставици -  Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) 20 мл/дка 7 дни
Пъпеши Брашнеста мана (Erysiphe cichoracearum) 20 мл/дка   7 дни
Лозя Брашнеста мана / Оидиум (Uncinula necator) 10 мл/дка
третиранията започват при дължина на леторастите 8-10 см и продължават през интервал 10-14 дни при развитие на болестта 30 дни
КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни за краставици и пъпеши; 30 дни за останалите. 

Механизъм на действие
Байфидан® 250 ЕК е класически фунгицид на Байер за борба с брашнести мани и различни видове ръжди. Активното вещество – триадименол - е от групата на три­азолите и има системни свойства.

Байфидан® притежава тристранно действие:
Предпазно – при профилактична употреба не се допуска инфекция;
Лечебно – при първоначална инфекция, която не е причинила видими щети, спира развитието на болестта;
Изкореняващо – спира силно развито нападение, което вече е причинило щети на културите.
Байфидан® 250 ЕК се отличава с бързо начално действие, продължителен период на последействие и много добра поносимост от културите. Голямо допълнително предимство на фунгицида е това, че действието му до голяма степен е независимо от атмосферните условия (температура, дъжд).

Препоръки за употреба в лозя
Първото пръскане срещу оидиума да се извършва профилактично, при дължина на лето­растите 8-10 см. Това пръскане е изключително важно при наличието на силно нападение от оидиум през предходната година.
Следващите третирания са през интервал от 10-14 дни, в зависимост от климатичните условия;
Байфидан® може да се използва и при отглеждане на лозов посадъчен материал. Ако тук пръсканията срещу обикновената мана се провеждат ежеседмично, достатъчна е добавката на Байфидан® на всяко второ пръскане.
При комбинирано пръскане в плододаващи лозя за борба срещу обикновена мана и при удължен интервал между третиранията с Бай­фидан® – 15 дни – дозата да се завиши на 15 мл/дка.
Препоръчва се прилагането на Байфидан® до края на цъфтежа, след което третиранията да се извършват с Флинт® Макс и Фалкон®.

Препоръки за употреба в зеленчуци
За едновременна борба с обикновена мана Байфидан® да се смесва с Алиет®, Инфинито® или Верита®;
Добър партньор за редуване е новият Флинт® Макс.

Смесимост
Байфидан® 250 ЕК може да се смесва с повечето употребявани в практиката фунгициди и инсектициди. При съмнение за несъвместимост да се прави предварителен тест в отделен съд. 
Продуктът не се предлага в момента.
 1