Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Биотек срещу летящи и пълзящи 2 х 10 мл.

Биотек срещу летящи и пълзящи 2 х 10 мл.

 
БИОТЕК C/S- Срещу летящи и пълзящи насекоми/ хлебарки, мухи, бълхи, кърлежи, комари и др./

Начин на употреба:     
Препаратът е концентрат. Приготвят се работни разтвори  като се спазват разрежданията дадени по-долу.

Препаратът се прилага чрез пръскане.
При обработка на вътрешни повърхности , помещенията се изпразват от хора, домашни животни, домашни любимци. Изнасят се или се покриват  храни, напитки, аквариуми, оборудване, запалителни уреди и др. След обработка помещенията се  затварят за 2-3 часа след което се проветряват в продължение на 5-6  часа.

Работни разтвори  и разходна норма :

Закрити повърхности – пълзящи - Ръчна пръскачка 100 мл от препарата до 20 л вода
Закрити повърхности -  порьозни - летящи  Ръчна пръскачка 80 мл от препарата до 20 л вода
Закрити повърхности –  непорьозни -  летящи Моторна  пръскачка, студено пръскане 20 мл от препарата до 5 л вода
Открити повърхности - пълзящи  -   Моторна пръскачка, ULV( топъл аерозол с термофогър) и  студено пръскане (с ръчна пръскачка). 20 мл от препарата до 5 л вода


*Посоченото количество вода зависи от вида на техниката за разпръскване -  важното е посоченото количество концентрат да покрие ефективно обработваната площ

Пример: при борба с пълзящи инсекти на закрито 1 ампула от 10 мл  се разрежда с 2 л вода за площ от 50 м2.
Разходна норма за пълзящи инсекти   : 10л / 500м2
Разходна норма за летящи инсекти   : 10л / 500м2 .

Време на въздействие : 
25 минути за унищожаване на мухи ;
24 часа  за унищожаване на кафявата хлебарка.
25 минути за унищожаване на бълхи

Брой и продължителност на третиранията, както и при необходимост допълнителна информация за специфични изисквания във връзка с географски и климатични особености: третирането може да се повтори след 30-45 дни. Този срок зависи от следните условия :  заселеност с инсекти, измиване на повърхностите след третирането им , проливни дъждове при външна обработка  , наличие на влага и др.

Лечението е симптоматично.
При контакт с очите : изплакни очите незабавно обилно с вода в продължение на 15-20 минути при широко отворени клепачи. Ако дразненето продължава, потърси медицинска помощ.
При контакт с кожата : измий замърсения участък със сапун и вода.
При поглъщане : Потърсете незабавно медицинска помощ.
При вдишване : Изнесете пострадалия на чист въздух.
При употреба:  да се ползват лични предпазни средства : работно облекло , защитни ръкавици от синтетична материя, плътно прилепващи  очила.  Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се пие, яде и пуши по време на работа.Да не се вдишват парите. След приключване на работа  ръцете да се измият основно със сапун и вода. 
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1