Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Брос ароматизатор закачалка лавандула против молци

Брос ароматизатор закачалка лавандула против молци

 
Закачалката се прилага в шкафове, гардероби, чекмеджета, куфари и подобни.
 
Начин на употреба:

Продуктът е готов за употреба. Извадете примамката от кутията и я поставете в гардероба или в скрина с чекмеджетата. Примамката трябва да се постави на разстояние от дрехите. Една плочка предпазва гардероб с обем 1 м2 за 4-6 месеца.

Предпазни мерки при ползването на продукта:

по време на работа не се яде, пие и пуши. След като приключите работата с продукта измийте ръцете си. Избягвайте контакта с очите и кожата. Пазете продукта от деца и домашни любимци.
Мерки за оказване на първа помощ: Да се осигури на пострадалите достъп до чист въздух. Веднага потърсете медицинска помощ.
При контакт с кожата: Внимателно измийте кожата обилно с вода.
При контакт с очите: Веднага изплакнете под течаща вода и се свържете с очен лекар.
При поглъщане: свържете се с лекар.
 
Съхранение:

Препаратът да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо място при температура 5-30° С. Да не се съхранява в близост до хранителни продукти, напитки и фураж, а също така до съдове предназначени за храна и питейна вода.

 
За поръчка
  • 1 бр. - 2.2 лв
  • бр.
 1