Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Вивандо

Вивандо

 
Новата стратегия в борбата срещу оидиум

Нов фунгицид с уникален механизъм на действие и газова фаза за контрол на брашнестата мана при лозя и зеленчуци
Ползи
Отличен и продължителен контрол върху оидиума
Гъвкаво използване през целия вегетационен сезон.
Отлична прилепимост и устойчивост на измиване от дъжд

Механизъм на действие
1. Вивандо е високо ефективен фунгицид от нова химична група за контрол на брашнеста мана по лозата. При превантивно прилагане на Вивандо, инхибира проникването в епидермиса и заразата на лозовите растения. Когато се прилага след проникване на гъбата в растителните тъкани, Вивандо навлиза бързо през епидермиса на лозовите листа и се акумулира в листните тъкани, преди всичко под третираната зона.
Част от приложения продукт се придвижва със сокодвижението към върха и краищата на листата (акро-петално). Другата част се придвижва и преразпределя чрез дифузия на газова фаза. В следствие на бързото поглъщане и транспортните процеси в растението, както и на преразпределението на газовата фаза на Вивандо, третираните листа и гроздове стават все по- равномерно и сигурно защитени. Ниската степен на изпаряване на метрафенон допринася за дълготрайния контрол на оидиума с Вивандо. Метрафенон присъства в газовата фаза около листата и гроздовете до 14 дни след пръскането. Поради факта, че вече съществува кръстосана резистентност към някой от използван в практиката фунгициди срещу брашнеста мана по лозата, Вивандо дава
на производителите нов инструмент за активно противодействие и антирезистентно управление на оидиума .
2. Работен разтвор:
• Лозя - 40-80 л/дка
• Зеленчуци - 40-60 л/дка
3. Температурен диапазон на приложение
• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.
4. Усвояване от културата
• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.
5. Смесимост с други ПРЗ
• Вивандо е физически съвместим с повечето фунгициди и инсектициди, които се използват в практиката, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.
6. Не се препоръчва
• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Формулация: Суспензионен концентрат
Активно вещество: 500 г/лМетрафенон

Производител : БАСФ СЕ, Германия 
Разрешение за употреба : №: 01241/27.06.2014г. 
Категория за употреба : III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.


 
За поръчка
  • 20 мл. - 5.7 лв
  • бр.
 1