Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Витене Трипло Р

Витене Трипло Р

 
Витене Трипло Р е фунгицид с предпазно и лечено действие, блокира спорулацията и растежа на мицела на гъбния патоген.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: симоксанил 28.5 г/кг + фозетил-алуминий 300 г/кг + меден оксихлорид 281 г/кг (чиста мед 160 г/кг)
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Вододиспергируеми гранули ВГ

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Витене Трипло Р е фунгицид за контрол на мана по лоза, домати и картофи и други зеленчукови култури, представляващ комбинация от три активни вещества с различен начин на действие: симоксанил с контактно и локално-системно действие, фозетил-алуминий със системно действие и меден оксихлорид с контактно действие. Комбинацията от трите различни начина на действие осигуряват силно и продължително действие на продукта.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:
Култура / Болест / Доза г/дка / Момент на приложение / Работен разтвор/дка / Карантинен срок

лозя Мана (Plasmopara viticola)  (от отваряне на първи лист до затваряне на грозда) 40-100 л вода / дка 40 дни
картофи Мана (Phytophtora infestans), Алтернария (Alternaria solani)  (от разтваряне на първи лист на главното стъбло до край на цъфтежа на първото съцветие) 60-80 л вода / дка 20 дни
домати Мана (Phytophthora infestans), Алтернария (Alternaria solani)  (от разтваряне на първи лист на основното стъбло до 10% от плодовете с типичен цвят на зреене) 60-80 л вода / дка 20 дни

Максимален брой приложения за сезон: 4
Минимален интервал между третиранията: 10 дни

Указания за употреба:
Лозя: Първо приложение от  (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста). Третиранията се повтарят през интервал от 10 дни. Могат да бъдат направени максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата  (повечето от зърната се събират, грозда се затваря).
По време на цъфтеж, продуктът да се прилага внимателно за да се избегнат проблеми със селективността. Да не се прилага върху сорт Мускат.
Картофи: първо приложение от  (разтваряне на първи лист на главното стъбло /> 4 см/ ). Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата  (край на цъфтежа на първото съцветие).
Домати: първо приложение от  (първи същински лист на основното стъбло е напълно разтворен). Третиранията се повтарят през 10 дни. Максимум 4 приложения за сезон, които да приключат във фаза на културата  (10% от плодовете с типичен цвят на зреене).
Третиранията трябва да започнат в ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта или по сигнал от пунктовете за прогноза и сигнализация.
Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция.
Минималната доза да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, да се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена.

Смесимост:
Да не се смесва с минерални масла и други маслени формулации, и листни азотни торове. В случай на смесване с листни торове да се направи предварителен тест върху малък участък, за да се провери съвместимостта.
Указания отнасящи се до евентуална фитотоксичност, сортова чувствителност, влияние върху следващите култури в сеитбообръщението:
Поради възможността от повишена чувствителност към продукта на някои сортове марули и спанак, е препоръчително, преди приложението да се направи предварителен тест за селективност на малък участък.
Няма ограничения по отношение на следващите в сеитбообръщението култури.
Производител:  Оксон, Италия
 
За поръчка
  • 45 г - 2.1 лв
  • 200 г - 6.95 лв
  • бр.
 1