Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Гарант спрей 500 мл

Гарант спрей 500 мл

 
 Готов спрей за борба с битови неприятели.

Област на приложение: за борба с летящи и пълзящи насекоми (мухи, комари, кърлежи, хлебарки, мравки, дървеници, молци, оси, дървояди) в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, индустриални и селскостопански сгради.

Активно вещество: циперметрин – 0.1%, пиперонил бутоксид – 0.05%, тетраметрин – 0.02%.
Група 3: ”Биоциди за борба с вредителите”.
Подгрупа 18: ”Инсектициди, акарициди, и биоциди за борба с други членестоноги”.
Категория на потребителите: професионална и масова.


Начин на употреба: Преди употреба флаконът се разклаща добре. Срещу пълзящи насекоми се напръскват директно от разстояние 40 см местата, където насекомите се крият, придвижват или престояват. Разходна норма: до омокряне на повърхността. Помещението остава затворено за 15 мин, след което се проветрява 15-20 мин. Интервал между обработките: 4 седмици при необходимост. Срещу летящи насекоми се пръска във въздуха при отсъствие на хора и животни. Помещението се уплътнява, прозорците се затварят. Разходна норма: 5-7 сек/35-40 куб.м. След обработка помещението остава затворено 30 мин. Достъп на хора и животни до обработените помещения – след добро проветряване в продължение на 1 час.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1