Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Дарамун СК

Дарамун СК

 
ЦИАЗОФАМИД 100г/л

Притежател на разрешението: Диакем С.п.А; Италия
Формулация: суспензионен конценрат (СК)

Категория на употреба: втора професионална
Механизъм на действие: фунгицид с отлично въздействие върху гъбни патогени от клас Oomycetes, особено върху картофена мана и мана по лозата. Има локално-системно, предпазно и известно лечебно действие

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
Лозя - Мана - 90-110мл/дка
Картофи - Мана - 80мл/дка
Домати (за преработка и консумация) - Картофена мана - 80мл/дка

Карантинен срок (дни): 3 дни за домати, 7 дни за картофи, 21 дни за лоз
 
За поръчка
  • 50 мл. - 6.2 лв
  • 20 мл. - 3.25 лв
  • бр.
 1