Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Делтасект за борба с летящи и пълзящи насекоми

Делтасект за борба с летящи и пълзящи насекоми

 
Биоцид за борба с летящи (мухи, комари, единични оси влетели в помещението) и пълзящи (хлебарки, мравки, бръмбари, дървеници, бълхи) насекоми в къщи, апартаменти, общински центрове, кина, казарми, хотели, ресторанти, барове, обекти на хранително-вкусовата промишленост, болници, транспортни средства (кораби, влакове, самолети), индустриални складове.

Активно вещество: Делтаметрин - 2.5 g / 100 g.
Категория на потребителя: масова.

Начин на употреба:
От биоцида се приготвят водни работни разтвори.
Работният разтвор се прилага внимателно с подходящи пръскачки (гръбни, ръчни и моторни). Прилага се на местата, където насекомите преминават или могат да се скрият, като подове, стени, ъгли, первази, пукнатини и цепнатини. Преди обработката помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Хлебарки, дървеници, бръмбари, бълхи: 50-60 ml от биоцида се разтварят в 5 литра вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.025% - 0.03%). Пръска се на тъмни и влажни места (под и зад мебели, рамки на легла, електроуреди и др.), като се обръща по-специално внимание на пукнатините и цепнатините.
Разходна норма: 5 литра работен разтвор / 100 m2.

Мравки: 50-60 ml от продукта се разтварят в 5 литра вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.025% - 0.03%). Пръскат се цепнатините, пролуките и пътищата на преминаване на мравките, под врати, тераси и др.
Разходна норма: 5 литра работен разтвор /100 m2.

Летящи насекоми: 50 ml от биоцида се разтварят в 5 литра вода (концентрация на активното вещество в работния разтвор 0.025%). Пръскат се повърхностите, по които насекомите кацат стени, тавани и др.
Разходна норма: 1 литър работен разтвор / 20 m2.

Да се третират само повърхности, които не са достъпни за деца и домашни животни. Биоцидът да не се прилага върху повърхности, влизащи в контакт с храни за хора и животни. В никакъв случай да не се прилага в помещения, в които има храни или хранителни продукти. Контактът с храни трябва да се предотврати напълно.
Да не се прилага върху незащитено електрическо оборудване.
Да се носят защитни ръкавици и очила при приготвяне на работният разтвор, пръскането и почистването на пръскачката. При недостатъчна вентилация да се ползва подходящ респиратор.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1