Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Дитан М 45- Прекратена регистрация

Дитан М 45- Прекратена регистрация

 
Фунгицид с контактно (предпазно) действие.

Приложение:
•    0,2 % мана по тютюн; мана и алтернария по домати; пирикулария по ориз
•    0,3 % ( 300 г / дка ) сачмянка по череша;къдравост по праскова; мана и екскориоза по лоза; струпясване по круша и ябълка; гномония по кайсия
•    0,4 % ( с раб.р-р 100л/дка ) срещу почвени патогени ( Фузариум, Питиум и Ризоктония ) по лавандулов разсад
•    200 г/дка мана по картофи
•    200г/100кг семе срещу Фузариум, Питиум и Ризоктония по грах и фасул

Активно вещество: 800 г/кг  манкоцеб

Формулация:
намокрим прах

Производител:
Дау Агросайънсис

Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита. Преди употреба да се  направи тест за смесимост. Да не се смесва с бордолезов разтвор, сероваров разтвор или инсектициди на маслена основа.

Карантинен срок: 20 дни

Екотоксичност: Много токсичен за риби и водни организми. Да се вземат всички предпазни мерки да не се излива или да не попадне в никакъв случай продукт във водоизточници, водоеми и отточни води.

Третиране:
Третирането да се извършва при тихо време, при температура не по-висока от 23-24 градуса.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1