Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Доминатор Ултра - тотален листен хербицид

Доминатор Ултра - тотален листен хербицид

 
Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Разтворим концентрат (СЛ)
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 360 г/л глифозат ( 41,0 %w/w)
ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПАСНОТО ВЕЩЕСТВО: - глифозат
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Доминатор Ултра е системен хербицид, който се поема от зелените части на плевелите и се транслоцира до всички растежни точки, включително подземните коренища и коренови издънки на многогодишните плевели. Продуктът действа върху ензимите, необходими за синтеза на аминокиселини. 
Вследствие на това действие плевелите постепенно пожълтяват, некротизират и загиват. Едногодишните плевели загиват до 2 - 4 дни, а многогодишните до 15 - 20 дни след пръскането.
КУЛТУРИ ЗА КОИТО Е РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Лозя - Срещу едногодишни житни и широколистни плевели в доза 300 мл продукт/дка, приложен с 20 - 30 л/дка количество вода внесен по време на вегетация с насочено пръскане.
Техника на приложение: Конвенционална техника за приложение 
Фаза на приложение: Бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж).
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Непрофесионална
ЕКОТОКСИЧНОСТ: Доминатор Ултра е токсичен за водни растения. Да се вземат всички предпазни мерки да не се
излива или да не попадне в никакъв случай продукт във водоизточници, водоеми и отточни води.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1