Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Драго 76 ВП

Драго 76 ВП

 
ЛОКАЛНО-СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С МАНА ПО ЛОЗАТА

Активно вещество: 70 % манкоцеб + 6 % симоксанил
Регистрирани дози:
- 0,16 % за борба с мана по лоза. Карантинен срок 20 дни.
 Начин на действие:
Продуктът съдържа две активни вещества - симоксанил и манкоцеб. Симоксанила има локално системно действие, прониква бързо в растението и не може да бъде измит от дъжда. Контролира болестта по време на инкубационния период и предотвратява повреди по растенията.
Манкоцеба има контактно действие. Попаднал върху листната маса образува защитен слой и не позволява на спорите на гъбата да проникнат в него.
Препоръки при употреба: За успешното извеждане на борбата с маната е необходимо редовно пръскане през 10-14 дни по време на вегетацията.
Смесимост: Драго 76 ВП може да се смесва с фунгициди и инсектициди за комплексна защита на лозята от болести и неприятел, но поради голямото разнообразие от продукти, препоръчително е преди смесването му с друг препарат да се да се направи предварително тест за съвместимостта им в отделен съд.
Да не се смесва с бордолезов и сероваров разтвор и продукти с маслени разтворители!
Карантинен срок: 20 дни.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1