Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Дуал Голд 960 ЕК

Дуал Голд 960 ЕК

 
Селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид.

Приложение:
Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели. Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културата.
Домати, Пипер, Моркови, Лук (1,2,3 година) – 120мл/дка;
Царевица, Слънчоглед, Соя, Зах. цвекло, Тютюн, Памук, Картофи, Фасул, Люцерна – 150мл/дка.

Чувствителни плевели: Житни – Балур (от семе), Кисела трева, Кокоше просо, Кръвно просо, Кощрява, Метлица. Широколистни – Овчарска торбичка, Тученица, Черно куче грозде, Щир.

Активно вещество: съдържа 960г/л s-метолахлор

Формулация: емулсионен концентрат

Производител: “Синджента”- Швейцария

Смесимост: За едновременна борба с широколистните плевели може да се направи резервоарна смес на Дуал Голд 960 ЕК с Гезагард 500 СК при слънчоглед, памук, картофи, моркови и др. и с Гезагард 90 ВГ при царевица.

Екотоксичност: Токсичен за водните организми.

Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

 
За поръчка
  • 250 мл - 22.1 лв
  • 100 мл - 10.5 лв
  • бр.
 1