Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Екип СК

Екип СК

 
Селективен, системен вегетационен хербицид.

Приложение:
Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища.
- ЦАРЕВИЦА – 200-250мл/дка.

Чувствителни плевели:
Житни – Балур, Ветрушка, Див овес, Диво просо, Кокоше просо, Кощрява, Кръвно просо, Лисича опашка, Пирей, Райграс. Широколистни – Абутилон, Амброзия, Бутрак, Галинзога, Дива ряпа, Звездица, Киселец, Лайка, Лепка, Мъртва коприва, Огнивче, Овчарска торбичка, Паламида, Попова лъжичка, Синап, Спореж, Татул, Тученица, Теменуга, Щир.

Активно вещество:
съдържа 22,5г/л форамсулфурон + 22,5г/л антидот

Формулация:
сеспензионен концентрат

Производител:
“Байер Кропсайанс”- Германия

Смесимост:
Да не се смесва с органофосфорни инсектициди. Преди смесване да се направи тест за съвместимост.

Екотоксичност:
Токсичен за водните организми.

Категория за употреба:
ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Разрешение з-а употреба
№:39/05.01.2003 г.

 
Продуктът не се предлага в момента.
 1