Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Защо почвата се обработва дълбоко през есента?

Защо почвата се обработва дълбоко през есента?

 
Зеленчуковите растения се нуждаят от дълбок активен почвен слой. Това се постига чрез дълбока обработка на почвата. Дълбоката обработка на почвата се извършва обикновено през есента. Тя повишава способността на почвата да поема повече вода и създава условия да стане по-рохкава след промръзването; унищожава голяма част от плевелите, от причинителите на болести и неприятелите; улеснява внасянето и правилното разпределение на торовете; облекчава пролетните работи.

Какво е наложително да се направи преди есенната обработка?

При есенната дълбока обработка на почвата  е необходимо мястото предварително да се почисти от остатъците от културата, отглеждана преди това. Листата, стъблата и корените да се съберат или да се изскубят и да се изнесат и по-едрите плевели.

Събраната на едно място растителност трябва да се изгори. Така се унищожава заразата от някои болести и неприятели.

Как се извършва есенната дълбока обработка на почвата?

Есенната дълбока обработка на почвата се състои в изораване на почвата или в прекопаване с права лопата на възможно по-голяма дълбочина - 25-27см. Почва с дълбок орен слой може да се изорава или да се прекопава и по-дълбоко на - 30-40 см. Така плевелните семена попадат дълбоко и се намалява заплевелеността на почвата. При черноземна почва се извършва периодично продълбочаване, за да се създаде по-дълбок активен почвен слой и да се избегне уплътняването на подорния пласт вследствие на оран или прекопаване все на една и съща дълбочина.

За някои зеленчукови растения с дребни семена и бавен растеж след поникването - моркови, магданоз, лук, пащърнак - изнасянето на подорния пласт при дълбоката обработка не е благоприятно, тъй като растежът им се забавя още повече. Това може донякъде да се предотврати чрез внасяне в повърхностния почвен слой на минерални торове и на разложен оборски тор.

След есенната дълбока обработка почвата се оставя до пролетта на груби бразди. Така в нея  се събира повече влага, а действието на мразовете върху структурообразуването и се проявява по-добре.

Дълбоко обработената почва се бранува или се грапи през есента, само когато площта веднага ще се заеме със зеленчукови растения, като чесън, спанак, маруля, салата и др.
 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1