Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Зенкор 600 СК

Зенкор 600 СК

 
Селективен хербицид срещу широколистни и някои житни плевели

Активно вещество: метрибузин 600 г/л
Формулация: суспензионен концентрат (СК)
Категория: II-ра професионална

Приложение при картофи:
- преди поникване срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 75-90 мл/дка; карантинен срок - 60 дни;
- От поникването до фаза разтваряне на петите листа на главното стъбло срещуедногодишни широколистни плевели и житни в доза 45-60 мл/дка; карантинен срок - 60 дни;
- Преди поникване и след поникване до височина на растенията 5 см в доза 60 мл/дка

Приложение при домати:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 46 мл/дка
- Преди поникване, веднага след сеитбата на семената или след поникване във фаза 2-4 същински лист; карантинен срок - 30 дни;

Приложение при моркови:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 50 мл/дка;
- От фаза разтворен четвърти същински лист до фаза разтворен шести същински лист(еднократно) или  във фаза разтворен първи същински лист или във фаза разтворен втори същински лист;
- карантинен срок - 30  дни

Приложение при люцерна:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 90 мл/дка;
- почвено преди поникване

Приложение при соя:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 35 мл/дка
- преди поникване, веднага след сеитба

Приложение при аспержи:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 90 мл/дка
- преди поникване или след прибиране на реколтата
Приложение при моркови за семепроизводство:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 76 мл/дка
- почвено преди поникване

Приложение при люцерна за семепроизводство:
- срещу едногодишни широколистни и житни плевели в доза 90 мл/дка
- почвено преди поникване
Чувствителни 85 % до 94 %: Абутилон (Abutilon theophrasti), Полско огнивче (Anagallis arvensis), Полско подрумче (Anthemis arvensis), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Пълзящ щир(Amaranthus blitoides), (Amaranthus spp), Рапица (Brassica napus), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла лобода (Chenopodium album), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Двуредка (Diplotaxis erucoides), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Обикновена лепка (Galium aparine), Хибискус летен (Hibiscus trionum), Червена мъртва коприва (Lamium purpureum), Обикновена луличка (Linaria vulgaris), Райграс (Lolium spp.), Лайка (Matricaria chamomilla), Полски пролез (Mercurialis annua), Мак (Papaver rhoeas), Горчивче (Picris echioides), Едногодишна метлица (Poa annua), Пача трева (Polygonum aviculare), Фасулче (Polygonum convolvulus), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Полски синап (Sinapis arvensis), Полски кострец/млечок (Sonchus arvensis), Врабчови чревца (Stellaria media), Гръцка коприва (Urtica urens), Персийско великденче (Veronica persica), Полско великденче (Veronica arvensis), Полска теменуга (Viola arvensis), Казашки бодил (Xanthium spinosum), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria).
Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Тученица (Portulaca oleracea).

Механизъм на действие
Зенкор® 600 СК е системен хербицид с почвено и вегетационно действие. Поема се както от корените на плевелите, така и от листната маса.
 
За поръчка
  • 20 мл - 3.65 лв
  • 50 мл - 8.3 лв
  • бр.
 1