Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Избор на овощни дървета и време на засаждане

Избор на овощни дървета и време на засаждане

 
Определяне на видовете и сортовете за нови насаждения става в зависимост от почвените и климатичните условия, биологичните особености и изисквания на растенията и др. Овощните растения са многогодишни и грешките при избора на подходящи видове и сортове не могат да се отстранят лесно и бързо. За новото насаждение се подбират видове и сортове, чиито изисквания към климат и почва съвпадат с наличните условия. За райони с мека зима се определят видове, които лесно измръзват като дюля и праскова. При опасност от късни пролетни мразове се избягват ранно цъфтящи видове- праскова, кайсия, джанка. В районите с недостатъчно овлажняване се застъпват сортове, които са по-сухоустойчиви.

Есента е най-подходящото време за засаждане на фиданки. От климатичните фактори най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим. Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим. Студеният въздух пада надолу по склоновете и се напластява в най-ниските и затворени места, затова те не са подходящи за засаждане на овощни култури. Повечето овощни видове се развиват най-добре върху богати почви с алкална до леко кисела реакция и с добре огрявани от слънцето места, които са добре защитени от ветровете. Ако теренът е с равнинно разположение и с възможност за поливане, той е подходящ за отглеждане на ябълки, круши, дюли, праскови и др. Ако пък теренът е с по-голям наклон, където и влагата по трудно се задържа, и е без възможност за поливане, там добре ще се развиват сливи, кайсии, бадеми, череши, вишни, орехи и др. Изборът на сортове се намира в тясна зависимост и от биологията на цъфтежа и опрашване. Ябълковите, крушовите, черешовите, бадемовите, някои сливови, дюлеви и вишневи сортове не могат да се самоопрашват. При засаждане на нови дръвчета от тези видове се подбират най-малко два сорта, които са добри опрашители. Когато единият сорт е с по-ценни качества, той се избира за основен, а вторият се застъпва само като сорт опрашител. Основният сорт и сортовете – опрашители трябва да встъпват в плододаване едновременно, да цъфтят по едно и също време. От тези видове трябва да се засаждат дървета от по 3-4 сорта. При ореха се наблюдава не едновременно узряване на мъжките и женските цветове, поради което трябва да се засаждат по няколко сорта, които да си осигуряват добро опрашване.

За любителите градинари, които няма тази възможност да риголват почвата могат да направят директно посадъчните ямки (дупки). Колкото размерите на дупките са по-големи, толкова по-добре се развиват и плододават овощните растения. Горният почвен пласт е по-богат с хумус и хранителни вещества в сравнение с по-долните пластове. Затова при запълване на посадъчните дупки почвата от горния пласт трябва да се постави  на дъното на дупките. За да може да се направи това, при изкопаването почвата от дълбочина до 25 cм. се изхвърля от едната страна на дупката, а останалата пръст - от 25 до 70 cм. дълбочина - на срещуположната страна. Ако не е направено пред посадъчно запасяващо торене, то може торовете да се сложат в посадъчните ями. Почвата, с която се запълват посадъчните дупки, се смесва с 15-20 kg добре разложен оборски тор. Преди да се запълнят дупките, на дъното им се поставя 60-80 гр. калиев сулфат и 400-600 гр. троен суперфосфат и се смесват с почва. Те служат за по-късно използуване от кореновата система на засаденото дръвче. Непосредствено преди засаждането всички повредени части на корените се премахват до здрава тъкан. 

Отрезите на всички по-дебели корени се опресняват. Така подготвеното дръвче е готово за засаждане като спойката на присаждане остава над почвената повърхност (5-6 см). Корените на дръвчето трябва да се разпределят правилно в дупката. След като се нахвърля достатъчно почва, притъпква се, като се започва от края на корените към ствола на дръвчето. След това около дръвчето се прави венец от почва за задържане на водата при поливането му. Поливането на засадените дръвчета трябва да се извърши, даже и когато вали дъжд. Необходимо е по 30-40 литра вода на дръвче. Ако след поливането дръвчетата потънат по-дълбоко, трябва да се издърпат внимателно нагоре, докато кореновата шийка достигне нивото на почвата. Извършва се резитба на около 80 см от почвената повърхност, ако в зоната 60-80 см има предивременни клончета се оставят 3-5 броя на 2-3 пъпки. За да предпазим дръвчето от счупване при силен вятър до него се поставя колче и се привързва.
 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1