Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Как да се справим с короядите по овощните дървета

Как да се справим с короядите по овощните дървета

 
Общото наименование “Корояди” обхваща група дребни бръмбарчета, с късо кафяво или черно сбито тяло и без хобот, които нападат овощните дървета и издълбават ходове в стъблата, клоните и клонките. Повечето време са скрити в тунелите. Навън летят, когато снасят яйца. Разделят се на две групи: корояди, които дълбаят между кората и дървесината и дървесинояди, при които ходовете са издълбани в самата дървесина. 

Нападнатите от корояди овошки имат по стъблото или клоните малки кръгли дупчици. Това затормозява движението на хранителните сокове. Листата издребняват, кората се напуква, а отделни клони изсъхват напълно.Фиданките също могат да пострадат от тях. Короядите са опасни вредители, способни не само да нападнат овощните дръвчета, но да доведат и до загиване. По-често срещани и опасни са малкият бръчков беловинояд и големият овощен беловинояд.

Голям овощен беловинояд Ecoptogaster (Scolytus) mali Rechst.
Той е широко разпространен у нас. Напада всички овощни видове, но предпочита ябълката. Среща се предимно в стари и изоставени градини. Големият овощен беловинояд развива две поколения годишно. Зимува като ларва в ходовете под кората на ствола, скелетните разклонения и клоните. През април-май ларвата какавидира в края на хода. Бръмбарите прогризват кръгли отвори в кората и излизат навън. При храненето си изгризват пъпките и основата на листните дръжки, но тази повреда няма икономическо значение. Женските правят входни отвори и навлизат под кората. Там, на границата между кората и дървесината те изгризват майчини ходове, които са сравнително широки и дълги от 5 до 12 cm. Надлъжно от двете страни се издълбават ямички, в които женските полагат по едно яйце. Средната плодовитост е 80 100 яйца. След 10-15 дни се излюпват ларвите и започват да се хранят като изгризват ходове между ликото и дървесината. Ларвните ходове започват перпендикулярно на майчините и не се пресичат. От начало са тънки и постепенно се разширяват, поради нарастването на ларвите. Пресните ходове са изпълнени с огризки и сбити екскременти. Повредените дървета отслабват и изостават в развитието си. Ларвата какавидира през юли в разширение в края на хода, известно като какавидна люлка. Бръмбарите от новото поколение летят от юли до септември, снасят яйцата си и излюпените ларви остават да зимуват.

Малък бръчков беловинояд Scolytus (Ecoptogaster) rugulosus Ratz.
У нас е разпространен повсеместно. Предпочита костилковите - праскова, кайсия, череша, слива, вишня, но напада и семковите - круша, ябълка и др. дървесни видове. Има и сортови предпочитания при ябълката Глостер. Среща се както в стари и изоставени градини, така и в млади насаждения със здрави растения.

Неприятелят развива две поколения годишно. Зимува като ларва от различна възраст в ходове по ствола и клоните на овощните дървета. През пролетта продължава да се храни и какавидира през втората половина на април в края на хода, като си построява какавидна камера. Бръмбарите имагинират през май и юни. Те изгризват изходни отвори с диаметър около 1 mm. Хранят се с пъпките и кората на клоните и леторастите. След известно време прогризват отвор в основата на пъпките и на скелетните разклонения и навлизат в клоните. Там женските бръмбари изгризват къси надлъжни майчини ходове (1,5 3 mm). Отстрани на майчиния ход издълбават ямички, в които снасят по едно яйце. В един майчин ход се снасят от 10 до 40 яйца. Плодовитостта на женските е от 12 до 120 яйца. След снасянето женските умират и запушват с тялото си входните отвори. Ларвите се излюпват след една-две седмици и изгризват ларвни ходове, които са дълги, извити и може да се пресичат.
Борба с короядите.

Необходимо е поддържане на градините в добро състояние, като не се допуска отслабване на дърветата. Нападнатите и загиващи дървета и клони, както и такива в съседство с градините, се изкореняват и изгарят. Варосването намалява повредите. Химична борба може да се проведе срещу излизащите възрастни, като се извършат по две третирания срещу всяко поколение.Третирането е задължително щом забележите засегнати овошки. Подходящи препарати са Вазтак нов 100 ЕК – 3 мл, Би 58 – 20 мл, Децис 2,5 ЕК – 3 мл, Карате Зеон - 3 мл, дозите са за 10 л вода.
 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1