Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Космик

Космик

 
Тотален листен системен хербицид.

Механизъм на действие:
Космик е системен не селективен тотален хербицид, който се абсорбира от растенията чрез листата и стеблата. Предвижва се през растението към кореновата система, където се натрупва. Действува на различни ензимни системи, нарушава образуването на амино киселини и други ендогенни химични вещества. Развитието на растението се блокира 24 часа след третирането. Видимите симптоми на поражение като антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафявяване на лист ата се проявява 4-7 дни при едногодишните плевели и 10-14 дни при многогодишните. Пълно загиване настъпва след три седмици. Максимален ефект от Космик се получава в активен растеж, когато  широколистните плевели са във фаза бутонизация и цъфтеж, житните плевели във фаза на изкласяване, а нежелани храсти преминали фаза буен растеж.  В тези фази има обратен отток на хранителни вещества към кореновата система и хербицида се натрупва обратно в тях.  Освен това в тези фази коренищните и кореновоиздънкови плевели са дали максимално надземна маса и хербицидния ефект е по-пълен. При контакт с почвата хербицида се дезактивира и няма остатъчни количества.

Спектър на действие:
Космик е широкоспектърен хербицид. Унищожава едногодишните и многогодишни житни  и широколистни плевели / балур, повитица, паламида, троскот, пирей, вълча ябълка, бъз, коприва, нежелани храсти, дънери и др/.

Упортеба:
При употреба на Космик трябва да се съобразява с механизма му на действие.  Една седмица по-рано при ползване в лозя и овощни култури се изрязват лакомците, за да колосират раните. Превързват се леторастите. Внасянето на работния разтвор се извършва с насочено пръскане. Поставят се защитни щитове, атмосферното налягане трябва да е ниско , и разхода на работен разтвор на декар да е възможно по-малък /10-20 л/дка/.
На свободни площи изчакваме най- подходящите фази на плевелите и нежелана растителност – обикновено през м. юли, август.
Предреколтното третиране се налага за по-бързо узряване на културите и унищожаване на плевелите, които затрудняват механизираното прибиране. Предреколтното третиране на пшеница и слънчоглед се извършва при влажност на зърното под 30% около 10 дни преди жътва.
Друг метод на прилагане е т.н мазане. То се извършва със специални хербицидни мотики. Ползва се концентриран разтвор от 1 част Космик и 2 части вода. С този разтвор се намазват плевели, храсти, дънери и други пресни рани.

Екотоксичност:
Оценява се като много безвреден за хората и околната среда.

Смесимост:
Смесването на Космик с други хербициди може да намали активността му, а смесването с течни торове не се препоръчва.

Активно вещество:
360 г/л глифозат

Карантинен срок: 30 дни

Категория на употреба: III-та
 
За поръчка
  • 100 мл. - 2.5 лв
  • 200 мл. - 4.2 лв
  • 500 мл. - 9.25 лв
  • 1 литър - 15.4 лв
  • бр.
 1