Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Куадрис 25 СК

Куадрис 25 СК

 
Широк спектър на действие срещу основните болести при много култури: обикновени мани, брашнести мани, сиво гниене, алтернария и др.
•         Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие
•         Кратък карантинен срок
•         Стимулира фотосинтезата – ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията
•         Забавя процеса на стареене на листата поради блокиране производството на етилен

Приложение:
При поява на първи петна.
Мана по лоза; Брашнеста мана (Оидиум) по лоза; Сиво гниене по грозде; Мана по крастовици; Картофена мана по домати; Кафяви листни петна по домати; Брашнеста мана по зимен дъб – 0,075% (75 мл/дка).

Активно вещество:
съдържа 250г/л азоксистробин 

Формулация:
суспензионен концентрат 

Производител:
“Синджента” – Швейцария 

Смесимост:
Може да се смесва с фунгициди регистрирани срещу сиво гниене съдържащи винклозолинили процимидон, ако е необходимо и с инсектициди съдържащи ламбдацихалотрин, циперметрин, хлорпирифос-метил, диметоат, метил паратион, киналфос или карбарил. 

Карантинен срок:
3 дни за зеленчуци; 21 дни за грозде. 

Екотоксичност:
Токсичен за водните организми. 

Интервал на третиране:
10-12 дни 

Категория за употреба:
III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. 

Разрешение за употреба
№:223/01.02.2005 г.

 
За поръчка
  • 25 мл. - 7.1 лв
  • бр.
 1