Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Лук Буенависта F1

Лук Буенависта F1

 
Високодобивен, нов хибрид лук, формиращ луковица с над 100 мм диаметър. Тъмнозлатиста люспа и умерено лют вкус. Формата е кръгла, продукцията е изравнена. Сорта е с отличен потенциал за съхранение (6-8 месеца). При сеитба началото на март вегетацията е около 24 седмици.

1000 семена = 3,5-4 гр, 1 гр = 250-300 семена

Сеитба: Оптималния срок на сеитба е края на февруари до началото на март. Прис сеитба на хибриди, прецизни семена със сеялка за точна сеитба, разходната норма е 100 000-120 000 бр.с./дка (70 000-90 000 растения/дка). Дълбочина на сеитба до 2.5 см, според срока на сеитба. Покълва за 3-10 дни според температурата. При производсво от разсад разходната норма може да се намали до 70 000 раст./дка или по-малко.

Прибиране и съхранение:
Подходящ период за пребиране, е когато 20% от полегналата листна маса изсъхне и луковиците придобият жълта/кафява суха кожица с 2 или повече обвивни люспи. Подходящи условия за съхранение - върху дървени скари, в бокс-палети или в щайги в сухи, проветриви помещения при ниски положителби температури.
 
За поръчка
  • 100 000 бр. семена - 321 лв
  • бр.
професионални семена
 1