Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Магнето СЛ

Магнето СЛ

 
Магнето е комбиниран, листен, системен хербицид за борба с широколистни плевели, в т.ч устойчивите на 2,4 Д, при житните култури.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:  344 гр/л 2,4 Д + 120 гр/л Дикамба
КАРАНТИНЕН СРОК:  30 дни

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: изразява се в нарушаване на ауксиновия обмен на веществата и в резки промени във въглехидратния и белтъчния обмен, като се потиска дишането и деленето на клетките при по-чувствителните видове. Придвижването в плевелните растения се извършва в две посоки – към кореновата система и към надземните части. Растенията закържавяват, листните им петури се стесняват, образуват се тумори по листата, стъблата и корените, водещи до загиване.

Разрешена употреба: 
пшеница, ечемик - в доза 80-100 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели във фаза братене на културата
Царевица - в доза 120 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели във фаза 3- 5 лист на културата 
 УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА:
 Да се третира в температурен диапазон от 12 до 25 С.
 Да не се прилага при силен вятър.
 
За поръчка
  • 100 мл - 4.2 лв
  • бр.
 1