Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Нисоран 10 ВП

Нисоран 10 ВП

 
АКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ЦВЕТАРСТВОТО

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л ХЕКСИТИАЗОКС
Доза,Момент на приложение
Ябълки, круши:Червен овощен акар 25-75 г/дка
в началото на излюпване на зимните яйца
Лозя (винени и десертни сортове)Обикновен паяжинообразуващ акар
25-75 г/дка в началото на излюпване на зимните яйца
Ягоди Обикновен паяжинообразуващ акар 30-75 г/дка
в началото на излюпване на зимните яйца
Зеленчуци:Обикновен паяжинообразуващ акар
30-75 г/дка в началото на излюпване на зимните яйца
 
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
НИСОРАН 10 ВП има висока биологична активност срещу яйцата, ларвите и нимфите на акарите от разред Tetranicidae – червен овощен, жълт лозов и паяжинообразуващ. Действието на продукта е контактно и стомашно срещу подвижните форми и контактно срещу яйцата. Ларвите и нимфите, влезли в контакт с продукта бързо умират. Яйца, третирани с НИСОРАН 10 ВП не се излюпват, а възрастните женски, които са попаднали под въздействието на акарицида снасят стерилни яйца. НИСОРАН 10 ВП има трансламинално действие – попаднал върху горната листна повърхност, той преминава през тъканта на листа и действа на акарите разположени и по долната повърхност. НИСОРАН 10 ВП притежава голяма продължителност на действие – 30-40 дни, без да е опасен за полезната ентомофауна.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
НИСОРАН 10 ВП трябва да се прилага при ниска плътност на възрастната форма, тогава когато има преобладаващо млади подвижни форми. Срещу червения овощен акар, най-подходящо е борбата да се извежда срещу зимните яйца, когато има 8-10% излюпване (от началото на април до средата на май).

КАРАНТИНЕН СРОК: 28 дни за ябълка, круши; 21 дни – лозя и 3 дни за други култури.
 
За поръчка
  • 5 г - 2.95 лв
  • бр.
 1