Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Пантера 40 ЕК

Пантера 40 ЕК

 
Функция: Системен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни култури. Продуктът се абсорбира от листата на плевелите и попаднал в тъканите на чувствителните растения бързо се придвижва в тях, като разрушава най-напред младите растящи части. Първите симптоми на хлороза върху плевелите се появяват на 5-10 ден, а пълният ефект е на 14-20 ден след третирането.

Активно вещество: 40 г/л КВИЗАЛОФОП-П-ТЕФУРИЛ

Описание на продукта:
Разрешена употреба на продукта: Пантера 40 ЕК е рзрешен в Р. България за борба срещу:

Едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик) при рапица във фаза 1-3 лист на самосевките, 3-5 лист на плевелите, и доза 80 мл/дка.
Едногодишни житни плевели: лисича опашка (Alopecurus myosoroides), ветрушка (Apera spica venti), див овес (Avena spp.), видове кощрява (Setaria spp.), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa cruss-galli), райграс (Lolium spp.), балур от семе (Sorghum halepense), овсига (Bromus spp.), ливадна метлица (Poa pratensis), едногодишна метлица (Poa annua) при соя, слънчоглед, домати и захарно цвекло в доза 150 мл/дка.
Многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища: пирей (Elymus repens), троскот (Cynodon dactylon), балур от коренища (Sorghum halepense).при слънчоглед, домати и тютюн (ориенталски и едролистен) в доза 175 мл/дка.; при соя и захарно цвекло в доза 250 мл/дка.
 
За поръчка
  • 200 мл - 10.5 лв
  • бр.
 1