Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Рат Билен

Рат Билен

 
Препарат предназначен за професионална и масова употреба за контрол на вредните гризачи
 
Рат билен актив е готова отровна примамка за контрол на вредните гризачи. Рат билен е подходящ за приложение на сухи места. 
За мишки: поставят се по 10-15 гр. пелети РАТ билен през 5-10 метра в зависимост от заселеността. 
За плъхове: поставят се 30-50 гр. пелети Рат билен актив през 5-10 метра в зависимост от числеността на гризачите в обекта.  Посочените количества  примамка за плъхове и мишки се залагат на етапи от 7-10 дни в рамките на 21-30 денонощия. Примамките се проверяват и презареждат докато се преустанови консумацията и се установи трайна липса на активност на гризачите. Дератизационните тунели се поставят на няколко места, недостъпни за деца и домашни животни в близост до дупките и скривалищата на гризачите. Рат билен актив да не се смесва с вода, олио или други мазнини и течности. Рат билен е с привлекателен за гризачите вкус, дължащ се на многото добавки в примамката. РАТ билен е ефективен препарат със забавено действие, при което плъховете и мишките умират безболезнено от вътрешни и външни кръвоизливи. РАТ билен е икономичен и удобен за работа препарат. Еднократно приетата доза е напълно достатъчна и гризачите задължително умират след 4-5 мин. Не трябва да бъде прилагана директно във вода или в райони, където преминава вода. Примамката е опасна за риби и топлокръвни животни.

Съдържание: Бромадиолон 0,005%.

ВНИМАНИЕ: 
Да се съхранява под ключ!
Да се пази от деца!
Да се съхранява далече от напитки и храни!
При контакт с очите да се изплакне веднага с вода и да се потърси лекарска помощ!
Първа помощ: при злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.
АНТИДОТ: витамин К,(фитоменадион).R фрази -не се изискват.
RAT-BILEN 
 
За поръчка
  • 100 гр. - 2.1 лв
  • бр.
 1