Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Рат Битекс

Рат Битекс

 
Препарат предназначен за професионална и масова употреба за контрол на вредните гризачи
 
Съдържание: Бромадиолон 0,005%, Bittex NF 0,001 (денатониум бензоат)
Рат битекс е готова отровна примамка за контрол на вредните гризачи. Рат битекс е подходящ за приложение на сухи места. 
За мишки: поставят се по 10-15 гр. пелети РАТ битекс през 5-10 метра в зависимост от числеността на гризачите в обекта. Посочените количества  примамка за плъхове и мишки се залагат на етапи от 7-10 дни в рамките на 21-30 денонощия. Примамките се проверяват и презареждат докато се преустанови консумацията и се установи трайна липса на активност на гризачите. Рат битекс да не се смесва с вода, олио или други мазнини и течности. РАТ битекс съдържа веществото с най-горчивия вкус BITTEX NF, предотвратяващ инцидентно поглъщане на примамки и от там намаляващ тежестта на отравяне. Рат битекс е с привлекателен за гризачите вкус, дължащ се  на многото добавки в примамката. РАТ битекс е ефективен препарат със забавено действие, при което плъховете и мишките умират безболезнено от вътрешни и външни кръвоизливи. РАТ битекс е икономичен и удобен за работа препарат. Еднократно приетата доза е напълно достатъчна и гризачите задължително умират след 4-5 мин. Не трябва да бъде прилаган директно във вода или в райони, където преминава вода. примамката е опасна за риби и топлокръвни животни.

ВНИМАНИЕ:
Да се съхранява под ключ!
Да се пази от деца!
Да се съхранява далече от напитки и храни!
При контакт с очите да се изплакне веднага с вода и да се потърси лекарска помощ!
Първа помощ: при злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.
АНТИДОТ: витамин К,(фитоменадион).R фрази -не се изискват.
RAT-BITTEX 
 
За поръчка
  • 100 гр. - 2.25 лв
  • бр.
 1