Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Раундъп Класик Про

Раундъп Класик Про

 
Активно вешество: глифозат 360 г/л (под форма на калиева сол 441 г/л)

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
За борба с едногодишни и многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели, след поникване при: лозя и овощни градини; предсеитбено и предреколтно третиране; третиране на стърнища; борба с водните плевели; жп линии, пътища и др.
Приложение / в доза
кореноплодни/грудкови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), 
ягоди, зеленчуци, зърнени култури, 
царевица, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица: 
- Едногодишни плевели (под 20 см )   0,1-0,4 л/дка 
- Двугодишни плевели  0,4-0,6 л/дка
- Многогодишни плевели  0,6- 1 л/дка
* Третиране преди сеитба/разсаждане

аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя: 
-Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели  0,1-1,0 л/дка
* Третиране след засяване/засаждане, преди При третиране след поникване/разсаждане на кореноплодни/ грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци непрофес ионална 46 поникване на културата
кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 0,1-0,4 л/дка 
- Двугодишни плевели  0,4-0,6 л/дка
- Многогодишни плевели    0,6- 1 л/дка
* Третиране след поникване/разсаждане на културата *Техника за намазване, навлажняване, пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата

кореноплодни и грудкови зеленчукови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), зеленчукови култури, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, соя, лен, памук, синап, разсадници, синап, маслодайна рапица, стърнища: 
- Едногодишни плевели (под 20 см )  0,1-0,4 л/дка
- Двугодишни плевели - Многогодишни плевели  0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка
Лозя (по-стари от 4 години): 
- Едногодишни плевели (под 20 см )  0,1-0,4 л/дка
- Двугодишни плевели   0,4-0,6 л/дка
- Многогодишни плевели   0,6- 1 л/дка
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.
Орех, лешник, бадем:
- Едногодишни плевели (под 20 см )  0,1-0,4 л/дка 
- Двугодишни плевели  0,4-0,6 л/дка 
- Многогодишни плевели 0,6- 1 л/дка
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване при бадем има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол

Цитрусуви култури: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 0,1-0,4 л/дка
- Двугодишни плевели  0,4-0,6 л/дка
-Многогодишни плевели   0,6- 1 л/дка
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията
Семкови и костилкови овощни култури: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 
- Двугодишни плевели 
- Многогодишни плевели 
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелени
Маслини: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 
- Двугодишни плевели 
- Многогодишни плевели 
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.
Киви: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 
- Двугодишни плевели 
- Многогодишни плевели 
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол
Разсаждащи се култури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола): 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) - Двугодишни плевели 
- Многогодишни плевели 
* Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол
Люцерна; ливади: 
- Едногодишни плевели (под 20 см ) 
- Двугодишни плевели - Многогодишни плевели 
* Техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране.
Да се избягва контакт с културата
Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): 
Незасети земи, Угари: 
Промишлени и градски площи, автомагистрали и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: 

*Третираната растителност да не се използва за храна на животни.
 
За поръчка
  • 1 л - 33.35 лв
  • 200 мл - 11.25 лв
  • 500 мл - 21 лв
  • 100 мл - 7.4 лв
  • бр.
 1