Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Релдан 40 ЕК

Релдан 40 ЕК

 
Органофосфорен инсектицид, с дълго последействие. Продуктът действа контактно, стомашно и фумигантно чрез парите си. Последействието на продукта е 14-20 дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ябълков плодов червей по ябълки - 0.12% (120 мл/дка).
шарен гроздов молец по лозя - 0.12% (120 мл/дка).
вредна житна дървеница по пшеница и ечемик - 120 мл/дка.
тютюнев трипс, зелена прасковена листна въшка по тютюн- 120 мл/дка.
марокански скакалци на свободни площи - 120 мл/дка.
житна гъгрица, оризова гъгрица, зърнов бръмбар,ръждивочервен бръшнен бръмбар, суринамски брашнояд в празни складове

ИНТЕРВАЛ НА ТРЕТИРАНЕ: в зависимост от неприятеля.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: съдържа 400 г/л хлорпирифос-метил

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Дау Агросайънсис - САЩ

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни за овощни, 28 дни за житни.

СМЕСИМОСТ: да не се смесва с продукти на алкална основа и бордолезов разтвор. Преди смесването му с друг продукт задължително да се направи тест за съвместимостта им в отделен съд предварително.

ЕКОТОКСИЧНОСТ: много токсичен за риби и водни организми. Продуктът е токсичен и за пчели. Да не се пръскат култури по време на цъфтеж, посещавани от пчели. 

КАТЕГОРИЯ ЗА УПОТРЕБА: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1