Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Санмайт 20 ВП

Санмайт 20 ВП

 
Високоефективен контактен инсекто-акарицид с приложение в овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството и цветарството

Активно вещество: 200 г/кг ПИРИДАБЕН

Регистрации на САНМАЙТ:
Лозя -  жълт лозов акар - 0.05%
Круши, ябълки - червен овощен акар - 0.05%
Патладжан в оранжерии -обикновен паяжинообразуващ акар -0.075%
Краставици - памукова листна въшка - 0.075%
Домати - оранжерийна белокрилка - 0.075%

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:  
САНМАЙТ 20 ВП е предназначен за борба с акари при лозя, ябълки, круши, патладжан, листни въшки и оранжерийна белокрилка по зеленчуци. САНМАЙТ притежава само контактно акарицидно и специфично инсектицидно действие. Не прониква в тъканите на растенията. Токсичното му действие се изразява в инхибиране на ензимите на дишането. Продуктът проявява бързо начално действие. Петнадесет минути след пръскането акарите губят подвижност, а 90 минути по-късно загубват нормалните си функции и умират в продължение на няколко дни. Продължителността на леталното токсично действие достига 35-45 дни, което се дължи на много доброто свързване на пиридабена с липофилните вещества по листата, плодовете и леторастите, както и устойчивостта на активното вещество към абиотичните фактори - температура, слънчева радиация, валежи. Голямата продължителност на леталното действие на продукта позволява с едно пръскане да се проведе успешна борба срещу попул
ации от няколко поколения акари. За това САНМАЙТ 20 ВП трябва да се използва за борба с акарите при лозя и ябълки в началото на лятото до края на юли, началото на август. Не се препоръчва повече от едно пръскане на едни и същи площи. САНМАЙТ 20 ВП е токсичен за всички стадии на акарите, но неговото действие е най-силно изразено срещу ювенилните форми. 

КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни за зеленчуци, 30 дни за лозя, 21 дни ябълки
ТОКСИЧНОСТ: остра орална ЛД50 - 3185 мг/кг телесна маса. Вреден при поглъщане и при контакт с кожата.
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: II-ра. За употреба от лица завършили курс за безопасно приложение на продукти за растителна защита.
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Nissan Chemical, Japan 
Продуктът не се предлага в момента.
 1