Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Серниста киселина

Серниста киселина

 
За бистрене и стабилизиране на виното. 

Сернистата киселина е безцветна течност с остра задушлива миризма. Съдържа средно около 5-6 % серен двуокис. Получава се чрез разтваряне на серен двуокис във вода. Тя е нестабилна и от нея непрекъснато се отделя серен двуокис. Това налага да се съхранява в добре запушени съдове. При боравене със серниста киселина трябва да се внимава, защото отделящият се серен двуокис може да предизвика задушаване. Необходимото количество серниста киселина се определя от количеството на гроздето (гроздовата каша или мъстта), които ще се сулфитират. 
Внасянето на сернистата киселина в кашата (мъстта) става, като определеното количество първо се внесе в кофа с мъст. Разбърква се и се налива в кашата (мъстта). Когато сернистата киселина се внася в гроздовата каша, размесването става чрез претакане. От канел ата на кацата се изтака мъст и се връща върху кашата. Претакането продължава, докато цветът на мъстта се промени (избледнее). В случаите, когато се сулфитира мъст, размесването се осъществява чрез разбъркваше с дървена летва.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
В джибрите след смилане - 2 гр./л ; 
При претакане на виното - 1 гр./л ; 
При промяна на цвета - 2 гр./л ; 
При начален стадий на оцетна ферментация - 2 гр./л ; 
При киселото зеле и туршиите - 1 гр./л ; 
Против провлачване и омекване - 2 гр./л.

 
За поръчка
  • 200 мл - 1.5 лв
  • 300 мл - 2 лв
  • 500 мл - 2.5 лв
  • бр.
 1