Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Суперсект екстра

Суперсект екстра

 
Пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Засяга възрастните форми, ларвите и яйцата

Разрешена употреба:
ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ по ябълки - 0.015% (15 мл/дка).
КРЪГЛОМИНИРАЩ МОЛЕЦ - 0,03% (30 мл/дка)
ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА - 12 мл/дка
ЖИТНА ПИЯВИЦА - 12 мл/дка
ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА - 25 мл/дка

Активно вещество: 250 г/л циперметрин
Формулация: Емулсионен концентрат
Производител: Агрифар, Белгия
Смесимост: да не се смесва с продукти на алкална основа и бордолезов разтвор. Преди смесването му с друг продукт задължително да се направи тест за съвместимостта им в отделен съд.
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми. Продуктът е токсичен и за пчели. Да не се пръскат култури по време на цъфтеж, посещавани от пчели.
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Карантинен срок: 7 дни
Начин на действие: пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие. Засяга възрастните форми, ларвите и яйцата
 
За поръчка
  • 20 мл. - 2.2 лв
  • 50 мл. - 3.95 лв
  • бр.
 1