Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тайфун СЛ

Тайфун СЛ

 
Тотален листен, системен хербицид 

Активно вещество 360 г/л глифозат 
 Доза/дка (концентрация) / Вредител / Култура / Вредител / Приложение / Карантинен срок в дни 

300 мл/дка / слънчоглед, царевица / едногодишни и многогодишни житни и широколи стни плевели / Внася се преди сеитба на културите /  Карантинен срок 30 дни

400 мл/дка / слънчоглед / едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели и като десикант / Като десикант- внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %. / Карантинен срок в дни 30 

440 мл/дка / Култура пшеница зимна / Вредител едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели / Внася се в ранна восъчна, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж). /Карантинен срок 14 дни 

400-1200 мл/дка / лоза, овощни градини, свободни площи, стърнища едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели / Прилага се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели. / Карантинен срок 14 дни 

1200 мл/дка Култура ж.п. линии едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели / Прилага се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели / 14 дни Доза/дка (концентрация) 400 мл/дка Култура слънчоглед за десикация Прилага се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %. Карантинен срок 30 дни 

440 мл/дка Култура пшеница зимна срещу плевели и като десикант внася се в ранна восъчна зрялост и активна вегетация на плевелите 

Категория за употреба: Трета

Произодител: Файнкеми Швебда, Аган Кемикъл, Монсанто Юръп 
 
За поръчка
  • 1 л - 13.5 лв
  • 100 мл - 3.3 лв
  • 500 мл - 9.1 лв
  • 200 мл - 4.2 лв
  • бр.
 1