Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Терминатор 4 СК

Терминатор 4 СК

 
Селективен системен хербицид с листно действие за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели при царевица.

ТЕРМИНАТОР 4СК като листен хербицид се поема бързо от листата на плевелите и се пренася по проводящите тъкани до корените, коренищата и ризомите. Продуктът инхибира делението на меристемните тъкани чрез блокиране синтеза на аминокиселините. Растенията спират веднага своето развитие. В течение на 2-3 седмици постепенно придобиват антоцианова окраска и загиват.

Активно вещество: 40 г/л НИКОСУЛФУРОН
Спектър на действие:

ТЕРМИНАТОР 4СК е високоефективен срещу балур от коренища, видове кощрява, кокоше и кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви. Токсичен е и за редица широколистни плевели като: щир, звездица, овчарска торбичка, абутилон, дива ряпа, росопас, синап, лютиче, спореж, черно куче грозде, лайка и слънчоглед самосевка.

Разрешен за употреба в Република България:

За борба срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при царевица (доза – 125м л/дка).

Внася се във фаза 2-ри – 8-ми лист на царевицата и до 15-20 см височина на балура (2-ри – 4-ти лист). В по-късни фази от развитието на царевицата е възможно намаляване от хербицидния ефект в резултат на препокриване на плевелната
 
 
За поръчка
  • 250 мл - 12.85 лв
  • бр.
 1