Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тирам 80 ВГ

Тирам 80 ВГ

 
Контактен фунгицид с предпазно действие.

Приложение: Превантивно, преди поява на болестта.
Къдравост по прасковата – 0,3% (300 г/дка);
Ранно кафяво гниене по кайсия – 0,3% (300 г/дка);
Струпясване по ябълката – 0.3% (300 г/дка);
Ранно кафяво гниене и съчмянка по черешата – 0.3% (300 г/дка);
Сачмянка по сливата – 0.3%(300 г/дка);
Сиво гниене по ягода – за първо пръскане – 0.3% (300 г/дка);
Сиво гниене по грозде – 0,4% (400 г/дка).

Активно вещество:
съдържа 800 г/кг тирам

Формулация:
водоразтворими гранули

Производител:
“Тамико”- Белгия

Смесимост:
Смесим с повечето пестициди без тези с алкална реакция. Преди смесване да се направи тест за съвместимост.

Екотоксичност:
Силно токсичен за водни организми и риби.

Интервал на третиране:
7-10 дни.

Карантинен срок:
21 дни.

Категория за употреба:
II-ра

 
Продуктът не се предлага в момента.
 1