Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Топсин М 70 ВДГ

Топсин М 70 ВДГ

 
ШИРОКОСПЕКТЪРЕН, СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА СРЕЩУ ГЪБНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЛОЗЯ, ОВОЩНИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 70% ТИОФАНАТ МЕТИЛ nog формата на намокрим прах

ХАРАКТЕРИСТИКА: ТОПСИН М е системен фунгицид с предпазно, лечебно и системно действие. Инхибира образуването на спорите и формирането на мицела на гъбата. Подпомага синтеза на хлорофил, както и забавя разграждането му, което спомага за повишаване на добивите. Продуктът осигурява дълго остатъчно последействие. Не се влияе от валежи, паднали скоро след третирането.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни и 35 дни за лозя

ТОКСИЧНОСТ: ЛД50 > 6000 мг/кг телесна маса. Вреден при вдишване. Дразни очите. Може да предизвика алергична реакция при контакт с кожата.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: III-та. За свободна употреба от лица над 18 год.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: NIPPON SODA, Япония

Брашнеста мана по ябълката: Болестта се развива при широк температурен (4-30 °С) и влажностен (34-96%) диапазон. Едва при температура над 33°С нарастването на гъбния мицел спира. Препоръчват се вегетационни третирания през 10-12 дни.

Струпясване по ябълката: Оптималните условия за развитие на болестта са влажно време и температура 20 °С, което съвпада с фаза "миши уши" на ябълката. За заразяването е необходимо задържане на свободна капка вода за 10 часа. При благоприятни условия за развитие на болестта се препоръчват сгъстени предцъфтежни третирания, особено в критичната фаза "миши уши". Цъфтежните и следцъфтежните пръскания се провеждат през 10-14 дни.

Регистриран в България в следните дози:
- 0,05% при брашнеста мана по краставици и касис.
- 0,07% при сиво гниене по домати.
- 0,01% при струпясване по бадем.
- 0,01 при брашнеста мана по праскова и тютюн.
- 0,1% при сиво гниене по ягоди.
- 0,15% при ранно кафяво гниене по кайсия.
- 0,1% при сиво гниене по лозя.
- 100 г/дка при брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло.
- 100г/дка при брашнеста мана по пшеница и ечемик.
- 200г+200 мл Амелозан/дка при церкоспороза по резене.
- 10л/6л вода/м² при фузариум по карамфил.
- 2г/м² при слабо нападение и 4 г/м² при силно нападение на черно кореново гниене по тютюнев разсад.
-0,15% при брашнеста мана по ябълка.
- За борба с почвообитаващи гъби при домати и краставици,в доза 0,15% Първо третиранесе извършва 3 дни преди пикиране-3л/м².Второто се извършва 3 дни преди разсаждане -50 мл/растение.Трето третиране е 10 дни след разсаждане - 200 мл/растение.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1