Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тор Бул 20 -20 -20

Тор Бул 20 -20 -20

 
Универсален 100% водоразтворим комбиниран тор с бор (B), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn),молибден (Mo) и цинк (Zn).

СЪСТАВ
Общ Азот (N)                                                 20%
   нитратен  (N)                                              5,6%
   амонячен (N)                                              3,9%
   уреен (N)                                                   10,5%
Водоразтворим фосфор (P2O5)                         20%
Водоразтворим калий (K2O)                             20%
Бор (B)                                                         0,01% 
Мед (Cu)                                                      0,002%
Желязо (Fe)                                                 0,02%
Манган (Mn)                                                 0,01% 
Молибден (Mo)                                             0,001%                             
Цинк (Zn)                                                    0,003%                                                                                              
Микроелементите са в хелатна форма по EDTA                 


ХАРАКТЕРИСТИКИ
БУЛ 20 20 20 съдържа основните макро и микроелементи осигуряващи високи добиви и качество на продукцията при всички културни , декоративни растения и горски видове.Кристалната форма позволява пълното му усвояване от растенията и постигане на оптимален растеж, предсказуем цъфтеж, устойчивост на болести, равномерни и очаквано високи добиви.
Благодарение на балансираното съдържание на азот/фосфор/калий, в съотношение  (1:1:1), БУЛ 20 20 20 е универсален и подходящ, да задоволи хранителните нужди на растенията през целия цикъл  на развитие. Третиранията могат да започнат от ранни фази на растеж до края на вегетацията. При интензивни култури може да се прилага през  7 – 14 дни.

ДОЗИ И НАЧИН НА УПОТРЕБА
ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ
250 – 350 гр/дка
ПОЧВЕНО ТОРЕНЕ
3 – 6 кг/дка в 1000 л. вода

Дозите варират според фазите на развитие, големината на растенията и честотата на третиране.
Съвместим с пестициди. Добавя се последен в разтвора.
Свободен от хлор и натрии, не вкислява почвата.
 
За поръчка
  • 100 г - 1.7 лв
  • бр.
 1