Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
 • Откъде научихте за нашия сайт и електронен магазин?
   
 • От Интернет търсачка (Google или други).
   
 • От Фейсбук.
   
 • От печатна реклама.
   
 • От приятел/познат.
   
 • От препратка от друг сайт.
   
 • Попаднах случайно.
   
 • Защо гласувахте така:
   
 •  
Резултати
 
 

Начало - Факорат пелети срещу мишки и плъхове 5 х 20 г

Факорат пелети срещу мишки и плъхове 5 х 20 г

 
СЪСТАВ:100 g от продукта съдържат:
Бродифакум (CAS no. 56073-10-0) 0.005 g
Битрекс (горчилка) 0,001%
Апетитни примамки до 100%
СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА
ФАКАРАТ пелети представлява готова за употреба родентицидна примамка, съдържаща антикоагулантна активна съставка, известна като Brodifacoum, ефикасна върху домашни мишки (Mus musculus), кафяви плъхове (Rattus norvegicus) и черни плъхове (Rattus rattus) дори след еднократно поглъщане.
Продуктът се доставя под формата на апетитна примамка във вид на пелети за всички видове гризачи, посочени в неговата спецификация.
Продуктът не предупреждава за опасността останалите живи гризачи.
ФАКАРАТ пелети съдържа горчиво на вкус вещество, предназначено да предотврати случайното му поглъщане от деца.

ФАКАРАТ пелети може да се използва вътре в и около промишлени сгради (включително складови помещения и трюмове на кораби), селски, жилищни и търговски сгради, мазета, гаражи, перални помещения и градини в населени места.

РАЗХОДНИ НОРМИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът е готов за употреба и трябва да се използва при разходните норми, посочени по-долу. Не пипайте продукта с голи ръце; носете подходящи ръкавици. Родентицидните примамки трябва да бъдат поставени в подходяща кутия за примамки и да бъдат защитени от атмосферно влияние, поглъщане от нецелеви животни и изпускане в околната креда. Инспектирайте нападнатия от гризачите район и поставете кутиите с примамка в близост до техните дупки, покрай техните обичайни пътеки и върху най-гъсто населените площи.

Препоръчителните разходни норми са:
Домашна мишка: 2 предварително претеглени дози (40 g) от примамката на всеки 100 квадратни метра.
За плъхове: 3 до 5 бр пакетчета (общо 60-100г) на всеки  100 квадратни метра.

Маркирайте обработените площи, като ясно обозначите опасността от отравяне и необходимата първа помощ.
Сменяйте примамката в контейнерите всяка седмица, ако това е необходимо. Отстранявайте мъртвите гризачи възможно най-бързо и ги изхвърляйте съгласно действащите нормативни разпоредби. Този продукт не е предназначен за непрекъснато използване; обработката трябва да бъде с разчет да продължи в течение на максимум 6 седмици. В края на обработката отстранете контейнерите и изхвърлете всички останали примамки в съответствие с действащите нормативни разпоредби. 
 
За поръчка
 • 1 бр. - 2 лв
 • бр.
 1