Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Фовал ЕК е смъртоносна комбинация от 3 активни вещества

Фовал ЕК е смъртоносна комбинация от 3 активни вещества

 
Фовал ЕК е смъртоносна комбинация от 3 активни вещества. Действа бързо и има дълъг остатъчен ефект. 

Вид на препарата: Емулсионен концентрат. 
Област на приложение: Инсектицид за контрол на всякакви комари(включително тигров комар), мухи и други летящи насекоми в тревни площи, паркове и градини. Мощна комбинация от три активни вещества с бързо първоначално действие и дълъг остатъчен ефект дори и на открито. Начин на употреба: Опръскват се местата, където комарите почиват през деня(тревни площи, живи плетове, храсти, дървета, стрехи, стени и тавани на летни лъщи, обори и ферми за животни). 

Доза: 50 мл от препарата за опръскване на 100 кв.м. 


Област на приложение: Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) на открито, в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустриални обекти, складове, мелници, животновъдни ферми, обекти за производство и търговия с храни, транспортни средства и др. Категория на потребителите: масова. Вид на биоцидния препарат: емулсионен концентрат. 

Начин на употреба: Препаратът е концентрат, от който се приготвят работни разтвори като се разрежда с вода. Прилага се чрез опръскване от разстояние 30 см с ръчни, гръбни и моторни пръскачки. Срещу комари и мухи се опръсква растителността на открито, треви, храсти, листна маса, външни стени и стрехи на къщи, рамки на прозорци и врати. Срещу хлебарки, мравки, дървеници и бълхисе опръскват местата, където се наблюдава активност на насекомите – зад мебели, печки, хладилници, на влажни и тъмни места, зад и около шкафове, рафтове, в процепи, дупки и пукнатини, около касите на врати и прозорци. Срещу кърлежисе опръскват тревните площи; преди обработка, задължително да се окосят. Дози и разходна норма: Срещу комари- 1 % (10 мл препарат се ратврарят в 1 л вода). Срещу мухи- 2 % (20 мл препарат се ратврарят в 1 л вода). Срещу хлебарки, мравки и дървеници – от 2% до 4 % в зависимост от заселеността (20-40 мл препарат се ратврарят в 1 л вода). Срещу бълхи - 4 % (40 мл препарат се ратврарят в 1 л вода). Разходна норма: 1 л готов работен разтвор е достатъчен за обработка на 20 м2 площ. Интервали между прилагането и достъпа на хора: Не докосвайте обработените повърхности, докато изсъхнат. Проветрете обработеното помещение преди да влезете.
 
За поръчка
  • 50 мл - 5.85 лв
  • бр.
 1