Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Царевица Кнежа 435

Царевица Кнежа 435

 
Средноран простолинеен хибрид.
Вегетационен период 115 - 120 дни.
Растения - средно високи (220-240см), устойчиви на полягане. 
Кочани - средно-дълги, конично-цилиндрични, с 14-16 реда. Вретеното е с антоцианово оцветяване. Зърно - тип конски зъб, жълто на цвят. 
Рандеман 84%, маса на 1000 зърна 320-340 гр. Високодобивен хибрид. 

При условия без и с напояване се получават добиви между 1170 и 1370 кг/дка. Притежава комплексна устойчивост към икономически важни болести по царевицата. Оптимални гъстоти на отглеждане: при напояване – 7000 р./дка, без напояване 5200 р/дка.

Семената са третирани с Витавакс 200 FF
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1