Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Циклон 10 ЕК

Циклон 10 ЕК

 
срещу шарен гроздов молец, черешова муха, ябълков плодов червей , вредна житна дървеница и обикновена житна пиявица

Активно вещество: 100 гр/л циперметрин
Формулация: емулсионен концентрат
Производител: Юнайтед Фосфорус
Смесимост: Смесим с повечето препарати за растителна защита, с изключение на силно алкалните (напр. Бордолезов разтвор). Препоръчително е да се направи тест за смесимост.
Екотоксичност: Токсичен за пчелите. Много токсичен за водните организми.
Категория за употреба: ІІІ-та. Разрешен за свободна употреба от  лица, на¬вършили 18 год
Карантинен срок: 7 дни

Разрешена употреба:

•    Шарен гроздов молец, черешова муха – 0,015%
•    Ябълков и източен плодов червей – 0,02%
•    Вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица – 15 мл/дка.
Други регистрации в Европейски страни:
сливов плодов червей; гроздови молци -0,015%
кръгломиниращ молец; черешова муха; малка и голяма зимна педомерка, розена, глогова и кафявопетниста листозавивачки, пръстенотворка; анарзия по кайсия , памукова листна въшка по зеленчуци (краставици); калифорнийски трипс по зеленчуци - 0,015 %
оранжерийна белокрилка,  крушова листна бълха; обикновена сливова щитоносна въшка – 0,02%
гамозначна нощенка по хризантема и гербер – 0,025%
колорадски бръмбар; зелева нощенка по зеле; вредна житна дървеница (възрастно) – 10 мл/дка
Начин на действие: синтетичен пиретроид с контактно и системно действи
Приложение: срещу шарен гроздов молец, черешова муха, ябълков плодов червей , вредна житна дървеница и обикновена житна пиявица.
Ограничения при употреба Да не се употребява върху водни площи или наводнени почви.

 
За поръчка
  • 30 мл. - 2.2 лв
  • бр.
 1