Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - люцерна Плиска

люцерна Плиска

 
СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Сортът е изпитван четири години 2007 – 2010 г. за биологични и стопански качества. Сравняван е със сортове Приста 2 и Плевен 6, както и със среден стандарт в опита формиран от 2-та сорта.

Добивът на зелена маса средно за периода при поливни и неполивни условия е 6181 кг/дка, при 6039 кг/дка за средният стандарт.

При поливни условия са получени 4865 кг/дка зелена маса, при 4775 кг/дка за средния стандарт, а при неполивни условия – 6840 кг/дка, при 6671 кг/дка за средния стандарт.

При поливни условия добивът на суха маса е 1919 кг/дка, при 1877 кг/дка за средният стандарт, при неполивни – 1860 кг/дка, при 1784 кг/дка за стандарта. 

Височината на растенията средно за периода на изпитване при поливни и неполивни условия е 75.9 см, при 75.2 см за средния стандарт.

Сортът не поляга, а съдържанието на суров протеин към абсолютно сухо вещество, средно за периода на изпитване е 23.43 %, при 23.37 % за средния стандарт.

На естествен инфекциозен фон няма развитие на болести, а на изкуствен инфекциозен фон сортът е устойчив на кореново и стъблено гниене, средно устойчив на брашнеста мана и чувствителен на ръжда.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1