Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - пшеница Карат 40 кг.

пшеница Карат 40 кг.

 
Морфологични признаци: Белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно.Средно едър цилиндричен клас; Много добра продуктивна братимост; Сортът е средно ранен. Израства нормално на 95 - 105 см височина.Устойчив е на полягане. Абсолютното тегло на зърното е от 45 до 49 гр. Хектолитровото тегло варира от 81.5 до 82.5 кг;

Продуктивни възможности: много добри - превишава стандартите Плиска и Садово 1 съответно с 8.9 и 19.7 %

Устойчивост на стресови фактори: Много добра  зимо и студоустойчивост. Суша : много добра устойчивост. Устойчив на жълта, кафява ръжди и брашнеста мана.Средноустойчив на черна ръжда;

Качество на зърното: Средни хлебопекарни качества; Брашомелните му свойства са много добри.  Оптимален срок на сеитба от 01.10 до 25.10.

Препоръчителна посевна норма: 550 - 650 к.с./кв м
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1