Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тор Калиев сулфат

Тор Калиев сулфат

 
Гранулиран, висококонцентриран тор с два хранителни елемента – Калий (К2O) 50 % и Сяра (SO3) - 45 %

Напълно разтворим във вода, поради което хранителните елементи калий и сяра са директно усвоими за растенията.

Практически безхлорен тор (max 1% Cl ) и затова е идеален източник на калий за чувствителни на хлор култури.

Има нисък индекс на засоляване в сравнение с други калиеви торове, поради което е особено подходящ за торене на доходоносни специални култури и при интензивно отглеждане на културите.

Природен продукт, тъй като се получава от естествени суровини.

Не е хигроскопичен и затова се съхранява добре.

Съдържащите се в калиевия сулфат хранителни елементи - калий и сяра са решаващи фактори за повишаване на качеството. Те играят основна роля в обмяната на веществата в растенията, като например синтез на захари и скорбяла, образуване на белтъчини, транспорт на асимилати и активиране на ензимите.

Торените с калиев сулфат плодове и зеленчуци получават по-добро оцветяване. Съдържанието на захари се увеличава, а ароматът се усилва. Плодовете стават попривлекателни за потребителите.

Калиевият сулфат повишава здравината на растителните тъкани при плодовете и зеленчуците, с което се подобрява съхраняемоста и транспортабилноста им, както и пригодноста за преработвателност и консервиране.

Калиевият сулфат подобрява външните качества на тютюна, като големина на листата и повишава устойчивостта на заболявания. Ниското съдържание на хлор
осигурява по-висока горяемост на тютюна.

ПРИМЕРНИ НОРМИ ЗА ТОРЕНЕ С КАЛИЕВ СУЛФАТ

Култура норма кг/дка

Краставици 20-24
Картофи 24-36
Лук 24-30
Фасул 18-22
Тютюн /ориенталски 14-18
Тютюн / Вирджиния 20-24
Тютюн Бърлей 26-32
Памук 16-18
Ягодоплодни 12-20

 
За поръчка
  • 5 кг. - 17.4 лв
  • бр.
 1