Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тор Карбамид

Тор Карбамид

 
Карбамидът е органично вещество с химична формула - CO(NH2)2.

Представлява бяло кристално вещество и отговаря на следните качествени
показатели:
Външен вид                                    бели гранули
Съдържание на азот                                   46.3%
Съдържание на влага                не повече от 0.5%
Съдържание на биурет              не повече от 1.0%
Размер на гранулите                                           
1 - 3 мм                            над 93.0%
под 1 мм                                 ‹ 5.0%

Карбамидът е много ефективен за торене на пшеница, царевица, слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, овощни култури и заленчуци.

Преимущество на карбамида

Голямата приложимост на карбамида като тор в селското стопанство се дължи на неговите подчертани технически и икономически предимства в сравнение с другите азотни торове. Той има съществено значение за поддържане на азотния баланс в почвата и осигуряване на необходимото хранително вещество за културите.

Карбамидът е най-концентрираният азотен тор.

Съдържанието на хранителния елемент активен азот е 46,3 % докато в другите азотни торове е амониева селитра 31 - 34,4%, амониев сулфат 21%. В 1 тон карбамид се съдържат 463 кг азот.

100 кг карбамид са равни на 133 кг амониева селитра, на 225 кг. амониев сулфат, на 300 кг. натриева селитра. Поради високата концентрация на азот в него се правят по-мали разходи за трнаспорт, съхранение, внасяне и се увеличава производителността на труда.
Разходната норма за наторяване на еденица площ е по-ниска, сравнена с другите азотни торове.
Воден разтвор на карбамид повишава съдържанието на глутен при пшеницата. Това води до подобряване на хлебопекарните и химико-технологически качества на зърното. Това се обяснява с бързото вкючване на амидната форма в синтеза на белтъчините.
Адсорбираният от почвата карбамид практически не се измива от дъждовете с интензивност до 50 мм/ч, а при по- силни отмиването е много по-малко от това на амониевият сулфат и амониевият нитрат. Освен това, по влияние на валежите, най-голямото количество на внесеният в почвата карбамид се разполага на дълбочина 5 - 25 мм, т.е на нивото на кореновата система на растенията.
 

 
За поръчка
  • 5 кг. - 16.8 лв
  • бр.
 1