Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Тор комбиниран NPK 15:15:15

Тор комбиниран NPK 15:15:15

 
Комбиниран тор NPK 15:15:15

Комплексен, високо концентриран, лесно разтворим и бързо усвоим комбиниран тор с много добър баланс на хранителните вещества. Еднаквото съдържание на азот, фосфор и калий го прави изключително подходящ за предсеитбено торене на всички култури, както и за подхранване при поливни условия. Дава много добри резултати при производство на жита, слънчоглед, захарно цвекло, винени сортове лозя и овощни култури. Подходящ за всички видове почви.


ПРЕДИМСТВА ПРИ ТОРЕНЕ С NPK   
       
Връщане към принципите на балансираното торене – максимална ефективност на вложените средства за торове се постига при осигурено пълноценно хранене на растенията с всички хранителни елементи;

Преодоляване на неблагоприятния ефект върху почвата и селскостопанските култури при едностранчиво торене с азотни торове;

По-ниски разходи за внасяне в почвата /еднократно/, за транспорт, икономия на време и труд;

Възможност за внасяне на сравнително ниски норми от даден елемент, което се постига трудно при разделно торене и наличната техника;

Повишаване качеството на растениевъдната продукция и добивите.

примерни норми:
Пшеница: 30 - 40 кг/дка
Царевица: 60 - 70 кр/дка
Захарно цвекло: 65 - 70 кг/дка
Картофи, домати , пипер и други зеленчуци: 60 - 70 кг/дка
Плододаващи за дърво: 0,600 - 0,700 кг

 
За поръчка
  • 5 кг - 12.6 лв
  • бр.
 1