Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Гладиоли Albus ` 5 бр.

Гладиоли Albus ` 5 бр.

 
опаковка с 5 бр. клубенолуковици 
размер: 9/+  
височина на растението: 70 см. 
период на цъфтене: от юли до октомври  

Засаждане: В нашата страна първото засаждане е възможно, когато почвата на дълбочина 10 см се затопли до 10ºС. Обикновено това е началото на април. За да се увеличи периода на цъфтене засаждането продължава през няколко дни до края на юли. За най-едрите се засаждат на разстояние 10 х 10 см. За по-дребните тя може да се намали. Дълбочината се определя от типа на почвата. На леки почви тя е до 10 см, при по-дребен материал - 6-7см, а при тежки почви максимално до 8 см.

Окопаване:  Много важно е още в началото на вегетацията почвата около гладиолите редовно да се окопава. С разрохкването на почвената кора достъпът на въздух до корените се подобрява. С напредване на растежа на гладиолите само се плеви. 

Торене:  Препоръчва се да се направят четири подхранвания в строго определен момент. Първото трябва да е в началото на вегетацията. Използва се амониева селитра. Второто да съвпадне с фазата 5-и-6-и лист и трябва да включва азотни и калиеви торове в съотношение 1:2. Третото подхранване се прави в началото на бутонизацията и включва азотни, фосфорни и калиеви торове в съотношение 1:1:2. Четвъртото трябва да е в началото на цъфтежа. Използват се същите торове в посоченото съотношение.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1