Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Гъби Зимна припънка (1 опаковка с 24 пина)

Гъби Зимна припънка (1 опаковка с 24 пина)

 
Мицелизирани дюбели - Зимна припънка Flammulina velutipes

ОПИСАНИЕ
Готови мицелизирани дюбели за инокулиране на дървесни стъбла и дървени трупи.  Зимна припънка Flammulina velutipes

ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОДУКТА
Зимната припънка / Enokitake има дълга традиция в азиатската кухня. Една култивационна форма на тази гъба е Enokitake. Този вид се произвежда при слаба светлина и високо съдържание навъглероден двуокис, като по този начин гъбата прави малки, но много вкусни плодни телап с много издължени стъбла. Плододаващите тела имат диаметър 2-10 см, стъблото в природата е дълго 3-8 см. Enokitake произвежда бели спори. Може да се намери в зоните на студения и умерен климат на северното полукълбо, например, Китай, Сибир, Мала Азия, Европа, Северна Америка и Япония; на южното полукълбо в Австралия. Отглеждането на Enokitake има дълга традиция в Китай и е документирано за първи път около 800 A. D. В миналото  зрелите спорообразуващи плодни тела са използвани за инокулиране на дървесни стъбла и трупи. При късмет плододаването е започвало година след това. При малко късмет и .Щом плодните тела нараснаха до пълния си размер, онези култиватори ги потриха върху дървени трупи. С малко късмет имаше добра реколта през годината след това.Използването на мицелизирани дюбели  дюбели, както се практикува днес при екстензивния метод , е много по-ефективно.

Съдържание на пакета:
 24 бр. за 1 - 2 дървени трупи, нискотемпературна восъчна свещ за запечатване на отворите, брошура Получавате готови мицелизирани дюбели за дърво за инокулиране на дървесни стъбла. Подходяща дървесина - топола, дъб, елша, трепетлика, клен, бреза, ясен, бук, върба или бряст. Сезонът на плододаване на тази гъба е от късна есен до ранна пролет. Класически се използва в за отглеждане на гъби в природни условия или в градината и се препоръчва за начинаещи. В зависимост от вида, гъбите могат да се събират през период от няколко години - докато гъбата не е изразходвала всички хранителни вещества в подложката. Плодните тела се появяват от втората година  и гъбата може да плододава в период от три-пет и повече години, през сезона  подходящ за плододаване.

Очакваният добив на реколтата е около 10% от теглото на пресните гори, разделени на многократни реколти за 3 до 5 години. 

Размери на продукта: 10,5 см х 2 см х 15 см, Тегло 0,07 кг 

Този продукт не е хранителен продукт и не подлежи на задължително сертифициране съгласно европейското и българското законодателство. Не подлежи на фитосанитарен контрол и не попада в разпоредбите на Закона за семената.

Писмо БАБХ4333-KX 06.08.2018 Този продукт е подходящ за отглеждане на органични гъби в съответствие с Регламент ЕО 834/2007 и 889/2008. 
 
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1