Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Хлебарки

Хлебарки

 
Хлебарките са едни от най-вредните насекоми живеещи в пряка близост до човека. Те са активни през цялата година. Хлебарките издържат на повече от 100 пъти по-висока радиация от смъртоносната за хората и ще оцелеят дори при ядрена война. Те могат да живеят близо месец с откъсната глава, защото дишат чрез трахеи, чиито отвори са разположени от двете страни. На пролет и есен числеността на хлебарките в сградите с парно отопление рязко се увеличава. Това се дължи на спирането и пускането на парното отопление – тогава различните видове хлебарки в следствие на температурните промени сменят местообитанието си и се заселват масово в жилищата ни. Доказано е, че хлебарки са съществували още преди 320 млн.г. Това се дължи на повсеместното им разпространение и способността им лесно да развиват устойчивост към прилаганите срещу тях препарати. Някои хора смятат, че съществуват 1-2 вида хлебарки, а всъщност те са над 4000.  В България основните видове хлебарки са само три: Черна (ориенталска) хлебарка (Blatta orientalis), Кафява (германска) хлебарка (Blattella germanica) и Кафяво-ивичеста (мебелна) хлебарка.

Женските хлебарки снасят яйцата си в групи, покрити от защитна покривка. Те или я носят със себе си до момента, в който малките хлебарки са готови да се излюпят, или я оставят на подходящо място в близост до храна и влага. Младите хлебарки обикновено изглеждат като възрастните с изключение на размерите си и веднага след излюпването са готови за самостоятелен живот. Хлебарките растат, като сменят външната покривка на тялото си, т.е. линеят, преди да станат възрастни. Благоприятни условия за хлебарките са топлината и влагата. Всички хлебарки избягват дневна светлина, обичат да са прикрити и обитават най-често баните или тоалетните: зад готварски печки и хладилници, под кофите за боклук, зад шкафове, в пукнатини и шахти, покрай тръбите и т.н. Хлебарките са всеядни насекоми. Те се хранят с всички хранителни продукти, които използват хората, с остатъци от храна и всякакъв вид отпадъци. Ядат почти всичко – картон, месо, сапун и лепило, а при липса на храна стават канибали – големите изяждат малките и умрелите хлебарки. Издържат без храна повече от месец. Те живеят при температури между 20-35 градуса и стоят в групи. Техни екскременти могат да се видят върху храна, съдове и др. места. Като пълзят в канали и отходни места хлебарките замърсяват тялото си с различни патогенни за хората микроорганизми и стават техни преносители. 

Борбата с хлебарките се води много трудно, особено в многоетажните домове, тъй като те пропълзяват от един етаж в друг. За да се унищожат най-добре, борбата с тях се води едновременно във всички жилища. При почистването и ремонта на жилището е необходимо грижливо да се запълват всички пукнатини по подовете, между дъските, по стените и первазите, около отоплителните и канализационните системи и др. Ето защо премахването на хлебарки в частни жилища, ресторанти, хотели, здравни заведения и други обекти застрашени от тези вредители трябва да се извършва с качествени препарати целогодишно и съобразно нуждите на конкретния обект. За правилното водене на борбата с хлебарките са от значение: вида и площта на обекта, населеността от инсекти, а също и конкретният вид хлебарки. Добре е ако при отделните обработки се редуват препаратите, в противен случай хлебарките стават резистентни и химическите съставки вече не им действат!. Важно е да се знае, че 20 дни след обработка не трябва да се пръска отново – независимо дали с друг или със същия препарат, за да не развият резистентност. Въпреки че повечето препарати са сертифицирани и разрешени за употреба в домашни условия, задължително трябва да се използва маска.

Препаратите, които се използват срещу хлебарките са Айкън 10 СК, Бандит 10 ЕВ - 20 мл. в 4 л. вода, Алфабан 10 СК - 20 мл. в 2 л.вода, Фендона 50 ВП - 10 гр. в 1 л. вода, Ектомин 100 ЕС, Нуван 1000 С , Ципертокс 100 ЕС - 9 мл. в 3 л.вода, Биотек и др. Много добри резултати има, като след третиране се поставят капани за хлебарки (Геотрап, Скаратрап и др.), които представляват картонена конструкция с незасъхващо лепило съдържаща феромон или пластмасови таблетки съдържащи борна киселина. Съществуват също и спрейове, които може да се използват.

 
За поръчка
  • статия - 0 лв
  • бр.
 1